- Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012- 2017 , đồng chí Lê Thanh Dũng, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022  tổ chức diễn ra từ ngày 25 và 26/5/2017, đồng chí Nguyễn Thị Yến phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2027  tổ chức diễn ra từ ngày 16 và 17/6/2022, đồng chí Nguyễn Thị Yến phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy tiếp tục được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.