Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 23/11/1946 và Người làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

  Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo.

  Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội chăm lo hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người khó khăn, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, thảm họa; tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội tổ chức.

  Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Nghị định số 03/2011/NĐ-CP, ngày 7 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Hội hoạt động theo Điều lệ Hội (Số 282/QĐ-TTg ngày 08/03/2018) đã được Thủ Tướng chính phủ phê duyệt ngày 08 tháng 3 năm 2018.

  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu hiện nay có 01 Văn phòng và 03 Ban là Ban Công tác xã hội; Ban Chăm sóc sức khỏe và Ban Tuyên huấn – Thanh thiếu niên.

Về Tổ chức đảng, đoàn thể: có tổ chức đảng là Chi bộ Hội Chữ thập đỏ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan Tỉnh và tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.